Change Management

Operationele begeleiding van staff en management

Ik help medewerkers en managers tijdens en gedurende periodes van veranderingen in en hervorming van de operationele processen. Ik investeer heel veel tijd en energie in het proberen tot stand brengen van een band met elk personeelslid en elk lid van het management afzonderlijk. Zo kan ik ervoor zorgen dat ieder individu zich elk op zijn/haar beurt betrokken, gewaardeerd, nodig en echt onderdeel van de organisatie voelt tijdens het transformatieproces.

Vaak zijn mensen en teams op de werkvloer een beetje de weg kwijt in en tijdens de implementatieperiode van organisatorische veranderingen. Een neutraal aanspreekpunt dat samenwerkt met hen, en tussen hen in, kan zorgen voor een element van stabiliteit, rust en geruststelling, waardoor het overgangsproces soepeler en efficiënter verloopt.


Projecten van fusies en overnames:

  • Ervaring met integratieprocessen na fusie: analyse van het personeel, van de aanwezige teams, van de verschillen in bedrijfscultuur en mentaliteit en van mogelijke cultuurverschillen.
  • De samenvoeging van bestaande teams en/of het samenstellen van nieuwe teams op basis van een analyse van de individuele competenties en persoonlijkheden, rekening houdende met de individuele kennisniveaus, ervaring, verwachtingen en persoonlijke ambities. Het hoofddoel is de samenwerking als nieuwe teams te optimaliseren om zo de efficiëntie en de rentabiliteit te verhogen.