Klachtenmanagement

Dynamische, hands-on en correcte opvolging

Meer dan 15 jaar ervaring in het zoeken naar constructieve en adequate oplossingen voor problemen in verzekeringsdossiers.

Meer dan 15 jaar ervaring als Senior interne klachtenbehandelaar voor meerdere verzekeringsmaatschappijen, die intensief samenwerken met en rechtstreeks rapporteren aan de Federale Ombudsman van de Verzekeringen.